Rámek Super Spacer®

26.12.2009

Definice „tepelný rámek” vztahuje se k schopnosti vodení tepla přes distanční rámky používáné k pojení tabulek skla u dvojskel.

Jestiže hmota, ze které je vytvořená distanční rámka má koeficient vodení tepla mnohem menší než rámka z obyčejného hliníku, to zasluhuje definice „tepelný rámek”.

Super Spacer® to rámek  z polymerické pěny, která obsahuje molekulární síto– plnící úlohu distanční rámky, která pojí tabulky skla u dvojsklech. Super Spacer® ve své struktuře neobsahuje kovu a patří k termicky nejefektivnějším systémům distančních rámek.

jako první  výrobce PVC vybavuje sériově své  okenní systémy v dvojskla s rámkem Super Spacer®.

Dvojskla s rámkem Super Spacer® v rámci nabídky  jsou dostupná ve standardu, bez žádných dodatečných poplatků!

Rámek Super Spacer® je pružnou hmotou – rozšiřuje se a zmenšuje, ale vrací se k původnímu tvaru po odstranění zatížení. Má schopnosti přizpůsobení se k přirozenému procesu vznikání deformací způsobených změnami teploty, působeným větru a změnami vzdušního tlaku. Nevznikájí tedy prasknutí, které by mohly vést k vzniku netěsnosti. Výsledky průzkumů Kanadského zdravotního ústavu dokazují, že díky použítí systému Super Spacer® vlhkost u oknech s izolačním sklem je nižší, a risk usazování houby a vývoje bakterií je menší dokonce o 60%. Super Spacer® se doporučuje používat všude tam, kde hluk létadel, vlaků nebo automobilů může být problémem pro obyvatele.

Rámek Super Spacer® se vyznačuje velkou těsností na pronikání plynů, díky čemu se nezmenšuje koncentrace vzácných plynu (argonu, kryptonu), které vyplňují prostor v dvojskle a tepelná izolačnost dvojskla se nezmenšuje. Super Spacer® se vyznačuje vyšším tepelným odporem než distanční hliníkové rámky, co zmenšuje koeficient U pro dvojsklo o 5%. Vede to k šetření energetických nákladů a redukuje kondenzace, vrstvu ledu a zmenšuje možnost vzniku plísně Klady dvojskla s rámkem Super Spacer® ve srovnání s tradičními hliníkovými rámky a dosavadními tepelnými rámky:

  • vyznačuje se 950-násobnou menší tepelnou vodivostí, omezujíc ztrátu tepla o 94% ve srovnání se stejným druhem skla s hliníkovým rámkem
  • ako jediná na trku, snižuje součinitel termoizolace celého okna Uw o 0,2 W/m2K, snižujíc o 15% náklady spotřeby energie
  • snižuje a redukuje hluk o 2 dB
  • vylučuje kondenzace vodní páry díky zvýšení o 9o C teploty na povrchu skla
  • vylučuje plíseň a houby, které jsou škodlivé pro naši dýchací soustavu, dokonce o 60%
  • minimalizuje pravděpodobnost prasknutí skla následkemnapětí – díky zvětšené pružnosti spojení rámku se sklem
  • prodlužuje životnost skla a jeho vlastností – i 20 let
  • barva rámku, výborně tvoří celek se sklem, díky čemu tento rámek je neviditelný z dálky.